התאימו את שם הציפור לתמונה

Matching exercise

Match the items on the right to the items on the left.
001.JPG
002.JPG
004.JPG
016.JPG
015.JPG
006.JPG
003.JPG
005.JPG
014.JPG
012.JPG
011.JPG
010.JPG
013.JPG
008.JPG
009.JPG
017.JPG
007.JPG