ציפורים בסכנת הכחדה

 

הכחדת ציפורים בעולם:

 

במסגרת התארגנות worldwatch , המוציאה 3 פעמים בשנה דו"ח על  מגמות חברתיות, כלכליות וסביבתיות בעולם, כתב הווארד יות' (Howard Youth ) כתבה בשם The Decline of Birds      בתרגום חופשי    'הידרדרותן של הציפורים'. רב הדברים שלהלן לקוחים מתוך תרגום שנעשה לכתבה זו על ידי נעם חיימוביץ,  ומופיע בגיליון "סימני חיים 2003" בהוצאת מכון השל ומכון ירושלים לחקר ישראל.

 

מחקר שהתפרסם בשנת 2000 על ידי Birdlife International טוען שמאז שנת  1800 נכחדו בעולם 103 מיני ציפורים, ועוד 1200 מכלל כ 9800 המינים הקיימים כיום, צפויים להיכחד במהלך המאה הזאת.

מהו  מין בסכנת הכחדה?  מין בסכנת הכחדה (endangered) הוא מין אשר אוכלוסייתו קטנה עד כדי סכנה להישרדות המין.

 

אוכלוסיות רוב המינים מצטמצמות בגלל האדם, בעיקר עקב אובדן בתי גדול, שהעיקרי הם היערות הטרופיים.  רון פרומקין, כותב בגלילאו מס 3 (4): לפחות 150 מיני ציפורים הוכחדו ב 400 השנה אחרונות. על פי קצב ההכחדה של היערות הטרופים – ייעלמו עוד 30 מינים כל שנה, כך שבחמש השנים הבאות יכחד אותו מספר מיני ציפורים שהוכחדו  במהלך  400 השנה האחרונות. לרבע מכלל מיני העופות בעולם נשקפת כיום סכנה כלשהי. כמו כן ההשערה היא שבזמן שנכחדים 10 מיני עופות נכחדים גם 5 מיני יונקים, 25 מיני דגים  350 מיני צמחים ו 900 מיני חרקים.

 

מגמת ההכחדה מדאיגה מדענים, שכן הציפורים מספקות שירותי מערכת טבעיים חיוניים, כגון – פיזור זרעים, האבקת פרחים, ויסות כמות החרקים והמכרסמים וסילוק פגרים. כמובן שיש גם היבט של תיירות, והנאה ממראן ומקולותיהן.

 

 

טבלת הסיכון של הציפורים בעולם, שנת 2000:

 

מעמד המין

מס מינים

נכחדו בטבע אך מצויים מספר פרטים בשבי

3

בסכנת הכחדה חמורה

182

בסכנת הכחדה

321

צפויות להיות בסכנה

680

בסיכון נמוך

727

אינן בסיכון

7,884

סה"כ מינים קיימים

9,797

 

 

הסיבות להכחדת הציפורים:

 

1. בעלי חיים פולשים:

אחת הסיבות לצמצום אוכלוסיות הציפורים היא פלישת בעלי חיים מיובאים- כגון חולדות, חתולים ונמיות הטורפים אותן, וכן, ציפורים פולשות המתחרות איתן, ראו בהרחבה בכתבה קודמת 

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4569&enZone=bird_month)

 

2. מחלות:

מחלות זרות שמגיעות, לעיתים גם באמצעות מיקרואורגניזם פולש, משמידות ציפורים אנדמיות, או משמידות את היערות שמהווים את בתי הגדול שלהן.

 

 3. צייד:

ציד בלתי חוקי או בלתי מבוקר של ציפורים ושבייתן גובים מחיר כבד. לדוגמה, במאלטה בלבד נלכדות או נורות מידי שנה 3 מיליון ציפורים נודדות. 

 

4. הכחדות יערות:

22 מינים אסיאתים של פסיון עומדים להעלם מהיערות הנכחדים באסיה. שליש מתוך 330 מיני התוכים בעולם שרויים בסכנת בגלל שבייה לצורך מסחר בציפורי כלוב.

 

5. דייג:

מאות אלפי עופות ים נהרגים בגלל שימוש בחכות ארוכות; קרסי החכות נתקעים בגוף הציפורים והן טובעות. 

 

6. זהום ים:

נפט שדולף לים ממיכליות ממית פנגוינים, אוריות וסולות.

 

7. הרעלות:

 

הדברת מזיקים בחקלאות הורגת ציפורים באופן ישיר, או באופן עקיף, בכך שפוגעת במקור מזונן. ישנן הרעלות ישירות וישנן הרעלות משניות כאשר הציפורים אוכלות פגרים של נברנים או בעלי חיים אחרים שהורעלו ופגריהם נשארו בשדות.

בשנות הששים חלה ירידה חדה באזורים רבים בעולם במספר העופות הדורסים כגון בז נודד ועיט סלעים. התברר שבאותם אזורים היו קליפות ביצי הדורסים דקות במיוחד, הביצים נשברו ולכן הופסק הריבוי שלהם. בבדיקה, נמצא ריכוז גבוה של די די טי בביצים האלה שמקורו בשימוש חקלאי להדברת מזיקים ובעקבות כך ( ומסיבות נוספות )  נאסר השימוש בדי. די. טי. בארצות רבות ואוכלוסיית הדורסים התאוששה מעט.

 

הרעלות עופרת מקליעים שנורו על ידי ציידים מחלישה ופוגעת בציפורים גם אם נותרו בחיים, שפכים תעשייתיים המכילים פוגעים במערכת ההורמונאלית של הציפורים ומסכנים את תהליך הקינון בכך שמשבשים  תהליכים הורמונאליים, וכתוצאה מקטינים את כושרן של הציפורים למציאת בן זוג.

 

8. גורדי שחקים, קווי מתח גבוה, מגדלי תקשורת ותחנות רוח:

המבנים השונים' מעשי ידי אדם' גורמים להרג של מיליוני ציפורים המתנגשות בהם בעת נדידה.

 

פעולות למניעת הכחדת הציפורים:

בשנים האחרונות הגדירו ארגוני שמירת טבע  ב 140 מדינות, 7000  אזורים חשובים לציפורים  המכונים  IBA  כלומר Important Bird Areas .  מדובר על מקומות החיוניים לקינון ולנדידה. הוגדרו גם 218 אזורים של מינים אנדמיים   EBAS  (Endemic Bird Areas) רובם באזורים הטרופיים. כמו כן נעשים מאמצים רבים בעולם להשיב בחזרה לטבע בעלי חיים שנעלמו, כדוגמת השבת הנשרים, הבז האדום, עיטם  ועוד בארץ, או השבת הקונדור באמריקה.

 

למה למנוע הכחדת ציפורים?

צוין בתחילת הכתבה כי לציפורים חשיבות למערכת האקולוגית כטורפות, סניטאריות, מאביקות ומפזרות זרעים. בנוסף, חשיבות הציפורים לאדם היא בכך שהן מהוות אינדיקציה למצב הסביבה; כשמינים רבים נמצאים במצב של ירידה – זו אינדיקציה לבעיה סביבתית. לדוגמה אמודאי- הנחלים, ציפור-שיר שחיה באזורי מים,  נעלמה מנחלים שרמת החומציות שלהם עלתה כתוצאה מנטיעת יערות אורן או גשם חומצי. דוגמה נוספת  - עופות שמתו לפתע, כגון עורבים, דורסי יום ודורסי לילה, היוו אינדיקציה להגעתו של נגיף קדחת הנילוס המערבי לצפון אמריקה ואות לכך שיש להיערך למניעתו התפשטותו.

 

 

מה עוד ניתן לעשות בכדי לעצור את הכחדת הציפורים בעולם?

בנוסף למה שכבר צוין שנעשה – והוא הגדרת ושימור אזורים חיוניים לציפורים והקמת גרעיני רביה של ציפורים בסכנת הכחדה, הפתרון טמון באסטרטגיה עולמית של פיתוח בר- קיימא שבמוקדה שימור המגוון הביולוגי.

 

הכחדת הציפורים בישראל

18 מינים מתוך כלל העופות, שנצפו בישראל, הוגדרו על ידי ארגוני שמירת טבע ( Bird life Internatioanl    ו     IUCN),  כנמצאים בסכנת הכחדה עולמית. מתוכם שבעה מינים מוגדרים בקטגורית 'סיכון גבוה' והם צחראש לבן, ברווז משויש, עיט צפרדעים, עיט שמש, בז אדום, מלכישלו וקיווית -להקנית.  אחד-עשר מינים נוספים מוגדרים בקטגוריית סיכון עולמית נמוכה: קורמורן גמד, צולל ביצות, עיטם לבן זנב, עזנייה שחורה, זרון שדות, חובה קטנה, חוברה, חרטומית בינונית, גבתון אפור ובזבוז לבנון.  מבין אלה מקננים בארץ ארבעה מינים והם קורמורן גמד, צולל ביצות, חוברה ובזבוז לבנון.

 

 ישראל  מהווה צוואר בקבוק שמיליוני עופות נודדים חולפים דרכו ולכן יש חשיבות בינלאומית בשמירת מיגון העופות בארץ. חשיבות זו מקבלת משנה תוקף בהיות המזרח התיכון  אזור בעייתי מבחינת שמירת טבע ומקומות רבים מהווים מלכודת מוות עבור העופות הנודדים.

 

גורמי הסיכון וההפרעה לעופות בישראל:

 

1.                   שינוי והרס מקומות החיות הטבעיים. זהו גורם ראשון במעלה. מקומות החיות העיקריים שנפגעו הם:

א.                   נופי ביצה ומים מתוקים: ייבוש אגם החולה בשנות החמישים של המאה הקודמת גרם להכחדה אזורית של שבעה מינים שנהגו לקנן שם, ביניהם אנפה אפורה, מירומית שחורה, טבלן מצויץ וזרון סוף. כמו כן נפגעו מינים מקננים וחורפים  שאוכלוסייתם ירדה בצורה ניכרת, ביניהם חרגולן זמירי, קנית אירופית, חופמי גדות וחופמי אלכסנדרי. 

 

ב.                   חורש ים- תיכוני: בתחילת המאה ה20 נכרתו שטחי חורש רבים בארץ לצרכי פיתוח. לאחר הקמת המדינה ניטעו שטחי יער רבים, לרב בעצים לא מקומיים, כמו אורן, איקליפטוס ושיטה מכחילה. שטחי החורש שנותרו הפכו לסבוכים עקב דלדול הרעיה והפכו למתאימים למינים חובבי סבך ופחות למינים חובבי יער פארק וגריגה. עובדות אלה גרמו, מצד אחד, להתמעטות במינים מקומיים מתמחים כגון תור מצוי, חוחית וירקון  ומצד שני, לעידוד מינים חובבי יער ומינים סתגלנים כמו שחרור, עורב-אפור ועורבני .

 

ג.                    בתה וגריגה ים-תיכוניים ובתת-ספר המדבר: אזורים נרחבים שנשלטו בעבר על ידי בתה של סירה-קוצנית השתנו כתוצאה מייעור ופתוח וכיום, חל צמצום במקום החיות הייחודי הזה וכתוצאה – התמעטות בעופות שאופיינים לו, שהם פיפיון הרים, קוקיה אירופית, סבכי ערבות ושיחנית גדולה.

 

ד.                   מישורי לס וחולות הנגב: מקום חיות זה השתנה מאד עקב עבוד חקלאי ופעילות צבאית. השטח הפך ממדברי לערבתי, החולות הנודדים יוצבו ומינים ים תיכונים חדרו פנימה ודחקו את המינים המדבריים. גם רעיה מסיבית מלווה בכלבים מהווה איום על מגוון המינים. באזורים אלה חלה ירידה דרסטית במינים מקומיים כמו חוברה, רץ מדבר, קטת כתר וקטה סנגלית.

 

ה.                   עמק הערבה, סוואנות ומלחות: פעילות חקלאית אינטנסיבית בערבה, עבודות פתוח, פריצת דרכים והתיישבות, הביאו לצמצום שטחי חולות, חמדה ומלחה טבעיים ולייבוש אזורי סוואנת שיטים. ההתיישבות אף מעודדת עופות נודדים החולפים בערבה לבצע בה חניית ביניים וכך הם מתחרים במינים מקומיים . המינים המקומיים המצויים על סף הכחדה אזורית הם סיבכי שיטים, אלמון ותחמס נובי.

 

2.                   שימוש ברעלים

בשנות החמישים של המאה ה 20 חלה פגיעה אנושה באוכלוסיות רבות של עופות וחיות אחרות עקב שימוש אינטנסיבי ברעלים להדברת מזיקים בחקלאות. היו אלה רעלים לא סלקטיביים, יציבים, שלא התפרקו לאחר פיזורם וגרמו להרעלות משנה – של עופות דורסים שאכלו פגרים שהורעלו. מיני עופות שהיו נפוצים נעלמו אז לגמרי מנופי הארץ לדוגמה – דיה שחורה, רחם, נשר, בז צוקים ועוד. כמו כן נפגעו אז אוכלי חרקים ואוכלי כל לדוגמה- שרקרק מצוי, שרקרק ירוק, חטפית אפורה, חמריה ועורב מזרע. לאחר שנחקקו חוקים המגבילים את השימוש ברעלים, בשנות השבעים של המאה ה20, התאוששו רוב אוכלוסיות הציפורים שנפגעו. לצערנו, עדיין יש אירועי הרעלה המוניים. (אלפי עופות הורעלו בעמק בית שאן בסתיו 1997 ומעל ל 50 נשרים הורעלו ברמת הגולן בקיץ 1998). מידע נוסף על נושא זה: http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/Articals/hadbara_bio_tinshemet_1.pdf

 

 

3.                   התחשמלות

קווי מתח גבוה הם גורם המסכן בעקר עופות גדולים שמנסים לנחות על עמודי החשמל ואז כנפיהם הפרושות נוגעות בשני כבלים וכתוצאה הם מתחשמלים. המין שנפגע הכי קשה מכך הם הנשרים, אך גם שקנאים, עגורים וחסידות. בשנים האחרונות נעשו מאמצים על ידי חברת חשמל, במסגרת פרויקט 'פורשים כנף- שמירה על הנשרים והדורסים בישראל',  למגן את כבלי ועמודי החשמל  נגד התחשמלות עופות, וחלה ירידה משמעותית במספר העופות הנפגעים. מידע נוסף על נושא זה http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l3716&enZone=bird_month

וגם כאן

http://www.birds.org.il/show_item.asp?levelId=237

 

 

4.                   ציד

בתחילת המאה העשרים היה הציד נפוץ מאד בארץ ובאזור לצרכי שעשוע, אספקת מזון ואסוף לצרכי פיחלוץ. בעקר מינים גדולים נפגעו אנושות – ובהם יען, חוברה, חוגלה ופרנקולין וכן עופות דורסים. לאחר חקיקת חוקי הגנת חיות הבר בשנות החמישים, חלה התאוששות ניכרת באוכלוסיית החגלה והחוברה. בעשור האחרון חלה שוב עליה בלחץ הציד, בעקר לצרכי מסחר ומאכל.  אחד המינים שנפגעים ביותר מציד הוא החוחית. ראו כאן

 

http://www.sviva.gov.il/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=Object&enDispWho=Articals^l4369&enZone=bird_month

 

החוחית היא ציפור-שיר בעלת שלל צבעים, וייחודה בשירתה הערבה. היא נסחרת בסכום שבין 200 ל-1,000 שקלים ב"שווקים השחורים" של בעלי החיים, ע"י אנשים המנסים לעשות "כסף קל" מלכידת ציפורי השיר ומכירתן. נהוג גם להכליאה עם כנרית וקבלת בן כלאיים שנקרא בנדוק- ששירתו נחשבת מבוקשת מאד בעקר במגזר הערבי במזרח התיכון.
לעיתים נערכים מבצעים של פקחי רשות הטבע והגנים ומשטרת ישראל לשם איתור ותפיסת ציידים וסוחרים אלו. הקנסות אותם צפויים לקבל נעים בין 3,000 ל-20,000 שקלים.

 

5.                   היפגעות עופות מרשתות בחקלאות

חקלאים נוהגים לפרוש רשתות מעל עצי פרי וכן מעל בריכות דגים למניעת נזקי ציפורים וציפורים נתפסות ברשתות אלה ומתות. בסקר שנעשה בכ 100 ברכות דגים במעגן מיכאל ובכפר רופין, במהלך חצי שנה נמצאו מעל 300 עופות מתים וכ 4,500 לכודים.

 

מינים העופות, המקננים בישראל, המצויים בסיכון:

( מתוך הספר האדום של החולייתנים בישראל, פרק 'עופות' שנכתב על ידי דן-אלון ואסף-מרוז(1) )

 

מפתח:

EX - Extinct   נכחד

RE - Regionally Extinct נכחד באזורנו

CR- Critically endangered בסכנת הכחדה חמורה

ENEndangered בסכנת הכחדה

VUVulnerable   עתידו בסכנה

NT- Near Threatened בסיכון נמוך

LRLow risk  בסיכון נמוך

LCLeast Concern לא בסיכון

NENot Evaluated לא הוגדר

 

 

מס

שם המין

סיכון אזורי

סיכון עולמי

הערות

1

אלמון

CR

NE

 

2

אנפה אפורה

RE

NE

מין שקינן בעבר ואינו מקנן בארץ יותר

3

בז אדום

EN

VU

 

4

בז נודד

RE

NE

מין שקינן בעבר ואינו מקנן בארץ יותר

5

בז צוקים

VU

NE

 

6

בז שחור

VU

NE

 

7

ברווז משויש

CR

NE

 

8

גבתון שחור-ראש

VU

NE

 

9

דיה מצויה

RE

NE

מין שקינן בעבר ואינו מקנן בארץ יותר

10

זמירון

CR

NE

 

11

זרון סוף

RE

NE

מין שקינן בעבר ואינו מקנן בארץ יותר

12

חוברה

VU

NT

 

13

חופמי אלכסנדרי

CR

NE

 

14

חופמי גדות

CR

NE

 

15

חרגולן זמירי

CR

NE

 

16

טבלן מצויץ

RE

NE

מין שקינן בעבר ואינו מקנן בארץ יותר

17

יונת סלעים

CR

NE

 

18

יען

EX

EX

 

19

מרומית שחורה

RE

NE

מין שקינן בעבר ואינו מקנן בארץ יותר

20

נחליאלי צהוב

CR

NE

 

21

נשר

VU

NE

 

22

סבכי ערבות

VU

NE

 

23

סבכי שיטים

CR

NE

 

24

סיס גליל

VU

NE

 

25

עורב שחור

EN

NE

 

26

עזנייה שחורה

RE

NE

מין שקינן בעבר ואינו מקנן בארץ יותר

27

עזנית הנגב

EX

VU

 

28

עיט זהוב

EN

NE

 

29

עיט ניצי

EN

NE

 

30

עיט צפרדעים

RE

VU

מין שקינן בעבר ואינו מקנן בארץ יותר

31

עיט שחור

RE

NE

מין שקינן בעבר ואינו מקנן בארץ יותר

32

עיטם לבן זנב

RE

NE

מין שקינן בעבר ואינו מקנן בארץ יותר

33

עפרוני חכלילי

EN

NE

 

34

עפרוני רמות

CR

NE

 

35

פיפיון הרים

EN

NE

 

36

פיפיון צהוב

EN

NE

 

37

פרנקולין

VU

NE

 

38

פרס

EX

NE

 

39

צולל ביצות

CR

NT

 

40

צחיחנית מדבר

VU

NE

 

41

צחראש לבן

RE

NE

מין שקינן בעבר ואינו מקנן בארץ יותר

42

קורמורן גמד

VU

LR

 

43

קטה סנגלית

VU

NE

 

44

קטופה

RE

NE

 

45

קטת כתר

EN

NE

 

46

קנית אירופית

CR

NE

 

47

רחם

VU

NE

 

48

רץ מדבר

VU

NE

 

49

שדמית מצויה

CR

NE

 

50

שחף צהוב רגל

CR

NE

 

51

שרקרק ירוק

VU

NE

 

52

שרקרק מצוי

VU

NE

 

53

תחמס נובי

CR

NE

 

54

תמירון

VU

NE

 

 

אנפה אפורה

צילום: אמנון האן

 

שחף צהוב רגל

צילום: איציק אמיר

 

חרגולן זמירי

צילום: דרור בר-ניר

 

דיה שחורה

צילום: איציק אמיר

 

נחליאלי צהוב

צילום: רוני לבנה

 

מניעת הכחדה והשבה בישראל:

פרויקט 'פורשים כנף על הנשרים והדורסים', המשותף לחברת חשמל, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע, הקיים מזה כ 8 שנים, עושה רבות בכדי לחקור, להגן ולהשיב את אוכלוסיית הנשרים והדורסים, וההצלחה, לצערנו, לא מזהירה. לא פשוטה ומלאת עוגמת נפש היא מלאכת מניעת ההכחדה והאישוש של ציפורים בסכנת הכחדה, שכן, מול ההשקעה הרבה של העוסקים במלאכה – ישנם אלה הממשיכים במלאכת ההרס – ההרעלות והפגיעה. לעיתים, מלאכת שיקום של שנים רבות, מתמוטטת בגלל חקלאי כעוס אחד, או  מטייל לא אחראי, או ציידים שיורים בשביל השעשוע.

עוד בנושא הפעולות הנעשות למניעת ההכחדה של עופות דורסים והשבתם לטבע קראו באתר של רשות הטבע והגנים:  http://www.parks.org.il/BuildaGate5/general2/company_search_tree.php?Cat=133~Card2~~~~&ru=&SiteName=parks&Clt=&Bur=376280060

 

 

 מקורות מידע ואתרים נוספים:

 

1. דולב, ע, פרבלוצקי אבי עורכים, הספר האדום 2002, הוצאת רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.

 

2. יות' הווארד –תרגום: נעם חיימוביץ' מאמר מתורגם - אוכלוסיות ציפורים מאוימות, סימני חיים 2003 , בעריכת רון פרומקין  ודב חנין,  הוצ' מכון השל, ומכון ירושלים לחקר ישראל, לקוח מתוך הדו"ח השנתי של מכון Worldwatch העולמי  http://www.worldwatch.org/node/1551

עוד בנושא זה: http://heschel.org.il/heshelphp/yozmot.php?cat=11&ind=39

 

3. פרויקט פורשים כנף על הנשרים והדורסים בישראל http://www.birds.org.il/show_item.asp?levelId=237

 

4. פרומקין , ר, גלילאו 3, ינואר/פבר 1994, 'שימור טבע מי צריך את זה?" http://www.snunit.k12.il/heb_journals/galileo/003008.html

 

5. תמר נהרי 2002, אין לי ציפור קטנה בלב באתר וואלה

 

6. רשימת המינים המאוימים בהכחדה באירופה

http://ec.europa.eu/environment/nature/directive/index_en.htm

 

7. כתבה על ציד חוחיות

 http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=46931&Word=&gilayon=2792&mador

 

8. עשרות מיני ציפורים בסכנת הכחדה לקריאת הכתבה לחצו כאן

 

9. הכדור ואנחנו מינים נכחדים - אלפי מינים נכחדים - וגם מתגלים. לקריאת הכתבה לחצו כאן

 

10.    ציפורים במתח גבוה - מצגת על התחשמלות דורסים בישראל

 

 11. כתבה של חיים מויאל ועזרא חדד על התחשמלות דורסים בישראל

 

12.התאילנדים מחסלים את חיות הבר וגם ציפורים: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3500242,00.html

 

13. אורחת נדירה בישראל: חובה גדולה ביקרה בגולן: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3499679,00.html

 

14. חשש: מאות ציפורים הורעלו בחופי עכו: http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3499835,00.html

 

15. כתבה בעיתון הארץ: אל תגעו בזמיר – על המאבק בין אוהבי הציפורים לאוהבי החתולים

 

16. כתבות על פגיעה בציפורים כתוצאה מהתחממות כדור הארץ:

http://the-black-butterfly-effect.blogspot.com/2006/06/blog-post_08.html#links

 

17. הרג ציפורים נודדות במלטה מתוך פורום הצפרות בתפוז.

 

18. לאן נעלמים הנשרים בהודו

19. ציפורים בסכנת הכחדה – דף הסבר וקישורים בנושא באתר החל"ט

 

יש נשר בשמים - סרט על חיי הנשרים ועל הדרכים להגן עליהם ולהשיבם לטבע

 

 

ליקטה כתבה וערכה שלומית ליפשיץ

shlompof@netvision.net.il

תודות על הסיוע בעריכת החומר לדורון להב.

 

 

לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il/

‏23/05/2009