בס"ד

 

היונה במקורות היהודיים

אלי זערור

 

אנסה לעמוד על כמה שיותר, כידוע היונה נזכרת הרבה פעמים במקורות מהתנ"ך ועד הגמרא ומדרשי חז"ל. בפעם הראשונה בתנ"ך היא מופיעה בתורה בספר בראשית בפרשת נח כאשר נח שילח את היונה לבדוק אם כלו המים. היונה עפה פעם אחת וחזרה כי לא מצאה מנוח לכף רגלה, בפעם השנייה שנח שילחה היא חזרה ועלי זית בפיה. אומר המדרש שלא לחינם בחרה היונה להביא דווקא ענף של עץ הזית, שכן עלי עצי הזיתים מרים מאוד ובאה היונה לרמז לנח, כמו שכתוב בשירת היונה בפרקי שירה: "אומרת יונה לפני הקב"ה ריבונו של עולם יהיו מזונותי מרורים כזית בידך, ואל יהיו מתוקים כדבש על ידי בשר ודם". והנה היונה מלמדת אותנו כלל חשוב. כמה חשוב לא להתערב בחייהם של בעלי-החיים ולתת להם לחיות את חייהם כמו שהם. שכן כל יד אדם הורסת את האיזון שבטבע.

היונה מוזכרת בקורבנות הניתנים על המזבח שתי תורים או שני בני יונה (על כך הארכנו בציפור החודש התור במקורות היהודיים). שם גם הוזכר נושא הנאמנות של זוג היונים כזוג.

היונה תופסת חלק מרכזי במיוחד בשיר השירים (אגב שיר השירים כולו סוד ומשל ואינו נדרש על דרך הפשט) כביטוי לכנסת ישראל (לתשומת ליבם של הקוראים "כנסת ישראל" הינו כינוי לחכמי הסנהדרין שמשם הייתה נפסקת ההלכה וכו',אין הכוונה לכנסת של היום). שכן כמו שכבר אמרנו כמו שביונים הזכר והנקבה לא נפרדים כך גם הקב"ה וכנסת ישראל לעולם לא מתנתקים זה מזה. נביא דוגמא: "יונתי בחגווי הסלע בסתר המדרגה" מסביר רש"י פסוק זה נאמר על אותה שעה שרדף פרעה אחרי בני ישראל והיו ישראל כלואים בין חיל פרעה לבין ים סוף. שהיו דומים ליונה הבורחת מן הנץ ונכנסה בנקיק סלע ובתוך הנקיק היה נחש, ובקיצור אין לה לאן לברוח מה עשתה התחילה לטפח בכנפיה אולי ישמע בעל השובך ויציל אותה. ובאמת כך עשו ישראל כתוב בהמשך "השמיעיני את קולך" כלומר מה עשו ישראל כתוב: "ויצעקו בני ישראל אל ה'".

וכמו שאמרתי בתחילת המאמר זו טיפה מן הים.

 

ראש של יונה

צילום: אלי זערור

מקורות:

 

1.     ספר בראשית פרשת נח.

2.     שיר השירים פרק ב', פירוש רש"י.

3.     פרקי שירה עם פירוש כנף רננים.

4.     על המבול, נח והיונה באתר ויקפדיה

5.     עוד פרשנויות על סיפור נח והיונה באתר משרד החינוך

6.     פסוקים ודימויים על עם ישראל והיונה

 

לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il

‏27/06/2007