new_logo.jpg

 

 

בניית תיבת קינון לירגזי

 

לרכישת קיטים לבניה עצמית לחצו כאן.

 

הנחיות לבניית תיבות קינון לירגזי:  

1.  לבניה נשתמש בלוח עץ, רצוי לוח מעץ מלא או לוח מעץ "סנדביץ'". לוחות אלו עמידים יותר בתנאי חוץ ורטיבות מלוחות מזונית או MDF.

2. על הלוח נסמן את קווי החיתוך כפי שמופיע בתמונה  הבאה.

3. נחתוך/ ננסר את החלקים הדרושים.

4. נצבע את החלקים בצבע אטום, בשמן מגן לעץ, ורונית או כל חומר שידחה מים ויאפשר עמידות של התיבה לאורך זמן.

5. נחבר את חלקי התיבה במסמרים או ברגים. נחבר את גג התיבה בעזרת ציר או בכל צורה אחרת שתאפשר לצפות

בגוזלים וכן לנקות ולהכין את התיבה בתום עונת הקינון לעונת קינון נוספת.

 

מידות החיתוך תהינה לפי הטבלה הבאה. אפשר לשנות את המידות אך צריך להקפיד על יחס המידות בכדי שהחלקים

יתחברו כראוי.

 

לוח העץ לפני החיתוך

 

לאחר החיתוך והצביעה  יראו החלקים כדלהלן :

 

מרכז פתח הכניסה יהיה כ 6 ס"מ מהחלק העליון של התיבה. קוטר החור יהיה בהתאם לטבלה הבאה.

ליצירת תיבה פתוחה נבנה את הדופן הקדמית בגובה 5 ס"מ בלבד.

 

 

 

 

מאפינים של תיבות הקינון

 

שם הציפור

גודל חור במ"מ

על מה למקם את התיבה

גובה המיקום של התיבה במטר

הערות

ירגזי מצוי

30-32

גזע עץ

1.5- 2.5 מטר

 

חטפית אפורה

30-32

גזע עץ

1.5- 2.5 מטר

 

דרור הבית

35-40

קיר הבית

1.5- 2.5 מטר

 

דוכיפת

50-60

 

0-1

עדיף לדוכיפת כדים או חביות שמונחים בשטח אם אין חתולים

דררה

50

גזע עץ

5-10

תיבות גדולות

נקר

50-60

 

3-4

 

בז מצוי

תיבה פתוחה

גזע עץ או קיר של בית

5 מטר ומעלה

מקננים גם באדניות

צוצלת

תיבה פתוחה

גזע עץ או קיר של בית

1.5-3 מטר

מקננת גם באדניות

יונה

תיבה פתוחה

גזע עץ או קיר של בית

1.5-3 מטר

 

מיינה

40-60 ותיבות פתוחות

 

 

 

ציפור פולשת שמסלקת ציפורים אחרות מתיבות ומחורים ומקננת במקומן. לא כדאי לנסות למשוך אותה

שעיר

60

 

3-4

 

כוס

60

 

3-4

 

סיס חומות

50

 

5 מטר ומעלה

ראו במידע על הסיס באתר זה

 

גובה תלית תיבות קינון וגודל החור, לקוח מתוך "עופות בקרבת משכנות האדם" מתוך סדרת חי וצומח בעונתו ובית גידולו הטבעי,

בהוצאת המרכז להוראת המדעים של האוניברסיטה העברית ירושלים.

הצורך במקום קינון חזק ביותר ובמקרים רבים ניתן למצוא ציפור המקננת בתיבה שאינה "אידיאלית" אלה בתיבה זמינה.

 

 

לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il/

‏26/09/2012