ב"סד

 

תור מצוי בתנ"ך

כתב: אלי זערור

 

חשוב להקדים שהתור המצוי הוא ממשפחת היוניים כדי שנוכל להבין את הקשר שלו ליונה בתכונותיה. ההבדלים הם בצורתה החיצונית של הציפור אבל לגבי האופי הם מאוד דומים.

 

העניין המרכזי שנדון בו הוא על אופיו של התור המצוי בתנ"ך. קודם כל נתחיל בפרשת השבוע תזריע-מצורע, נביא פסוק מכל פרשה שכן התור מוזכר שם כמה וכמה פעמים.

כתוב בפרשת "תזריע" בעניין היולדת: "ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת אל פתח אוהל מועד אל הכהן" וכן בפרשת "מצורע" כתוב בעניין המצורע שהוא דל ואין לו כסף להביא קורבן מן הבהמה :"ושתי תורים או שני בני יונה אשר תשיג ידו והיה אחד חטאת והאחד עולה". ויש להבין למה דווקא אלה היו רצויים לפני הקב"ה ?

וכך פרשו רבותינו כיוון שהתור והיונה הם עופות שנרדפים כלומר נטרפים, ואינם רודפים אז הם רצויים למזבח, שהקב"ה מחבב דווקא את הנרדפים שהם חיות תמימות. ולהם נמשל עם ישראל בהיותו עם נרדף כל השנים ואהוב על הקב"ה.

ובכל זאת יש שאלה הרי גם היונה ובכללה התור אוכלים בעלי חיים ?

אלא אפשר להסביר כך, כיוון שעיקר מזונם הוא אוכל צמחוני ומבחינתם באופיים הם לא מחפשים לטרוף אלא אם כן להשלים את תזונתם דרך אגב, על ידי שיתקלו בהם. בשונה למשל מהבז שרדיפתו ומזונו הוא אך ורק מבשר בעלי חיים אחרים.

 

עוד מוזכר באופיים של מיני היונים, שיש בין בני הזוג קשר הדוק וברגע שבני זוג נקשרים הם לא נפרדים זה מזה אלא עד שאחד מהם יאבד בדרך כל שהיא אם זה מיתה אם זה צידה וכו', וגם אם הם נשארים זמן מה לבד (כגון בזמן שאחד נשאר לדגור בקן והשני יוצא לחפש מזון) הן הזכר והן הנקבה לא "יבגדו" עם צד אחר, וכן אם אחד מבני הזוג נשאר לבד קודם כל הוא יביע צער על הצד השני לפני שהוא ימשיך הלאה. וזה מה שנקרא "גדר עריות" שהתורה יצרה בין איש ואישה שנשואים קשר שמפריד אותם מכל שאר בני אדם ולכן נמשל עם ישראל ליונה שכמו שהיונה אינה מתנתקת מבן זוגה עד יום אחרון כך הקשר בין הקב"ה לעם ישראל לעולם לא ינתק. ועוד אמר הנביא ירמיהו בפרק ח' פסוק ז':"גם חסידה בשמים ידעה מועדיה ותור וסיס ועגור שמרו את עת בואנה ועמי לא ידעו את משפט ה'" והכוונה בזה (אני אתייחס דווקא לתור כיוון שבשאר העופות העניין קצת שונה ויש לו הסבר אחר) כמו שהתור יודע את הדרך לקינו מכל מקום שתשים אותו ובכל שעה (הדוגמא המפורסמת ביותר היא יונת הדואר. במקרה שלנו מועדיה מלשון יעד ולא מלשון מועד-זמן) אומר הנביא כך גם שעם ישראל לפעמים נוטשים את הקן דהיינו את הקב"ה בסופו של דבר הם ימצאו את הדרך חזרה כמו התור הזה שמוצא את הדרך לקינו.

 

מקורות ואתרים נוספים:

ספר ויקרא פרק יב' פסוק ו'  - ויקרא פרק יד' פסוק כב'

ספר ירמיהו, בפרק ח' פסוק ז'.

ספר פרקי שירה עם פירוש "כנפי רננים" בחלק שירת היונה.

סדרת חיציקלופדיה כרך ג'.

ספר "קול התור נשמע בארצנו" על שילוח הקן.

מיצוות שילוח הקן: http://www.yeshiva.org.il/midrash/shiur.asp?id=1987

ציפורים ביהדות:  http://www.yardbirds.org.il/judaism/judaism.htm

מידע נוסף על תור הצוארון: http://www.yardbirds.org.il/daf/collared%20dove.htm

מידע נוסף על יונת הבית:  http://www.yardbirds.org.il/daf/columba-livia-domestica.htm

 

 

 

לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il/

‏24/04/2007