סמינר הקבוצים

המכללה לטכנולוגיה ולאמנויות

בית הספר למוסמכים

 

השפעת גישות של גינון עירוני על מגוון המינים

 

עבודת גמר לתואר  MEd בחינוך סביבתי

 

שלומית ליפשיץ

מנחה: ד"ר מירי רוזנבוים

 

גינה מזמינה בביה"ס צורים, הוד השרון

 

1.  תקציר

כמחצית מאוכלוסיית העולם גרה כיום בערים ומספר זה צפוי שיעלה בעתיד. בישראל חיים בערים מעל ל- 90 אחוז מכלל התושבים. תהליכי העיור והפירבור, הנוגסים בשטחי הבר המועטים שקיימים, יצרו בארץ, כמו בכל העולם, משבר מגוון מינים חמור, שהוא תוצר של הפגיעה שנעשית על ידי בני האדם במערכות האקולוגיות. שימור מגוון מיני בר בשטחים עירוניים הוא כיוון פעולה חדש יחסית. המחקר נעשה על מנת להוכיח שלגינות העירוניות תפקיד חשוב בתחום הזה.

שאלת המחקר העיקרית הייתה האם ניתן למשוך מגוון עשיר של מיני בר לגינות בעיר בגישות גינון מסוימות. מכאן נבע הצורך במציאת מדד לפיו ניתן לאמוד את עושר המינים. לכן שאלת המחקר השנייה הייתה האם ציפורים יכולות לשמש כביואינדיקאטור למגוון מיני בר בגינות. הבחירה בציפורים כסמן ביולוגי נעשתה על סמך קריאה בספרות.

המחקר נעשה על שלוש גישות גינון שקיימות בעיר: גישה ראשונה - גינון סטנדרטי, נקראת בעבודה 'גינה רגילה'. גישה שנייה –שדה בור בעיר, בו קיים חוסר גינון, מלבד כיסוח אחת לשנה -  נקראת בעבודה 'חלקת בר'. גישה שלישית - גינון במטרה למשוך מגוון עשיר של מיני בר, נקראת באנגליתWildlife Gardening , ובעבודה נקראת  'גינה מזמינה'.

המחקר נערך על תשע חלקות מחקר בדרום תל אביב. גודל כל חלקה היה כ- 50 מ"ר. הגינות נכללו בשלושה מערכים: כל מערך הכיל 'גינה רגילה', 'גינה מזמינה' ו'חלקת בר'. החלקות בכל מערך היו במרחק של כמה עשרות מטרים זו מזו. אסוף נתוני עושר ושפע המינים נעשה פעמיים בכל חלקה– פעם באביב ופעם בקיץ. איתור עושר ושפע בעלי החיים נעשה בשלוש שיטות: בתצפית, במלכודות נפילה וברשת חרקים. ממצאי העושר והשפע נרשמו בשטח והיצורים שנלכדו שוחררו במקום. איתור עושר ושפע הצמחים נעשה תוך סריקת השטח בהליכה איטית הלוך ושוב. נרשמו כל מיני הצמחים ואומדן של מידת הכיסוי, של כל מין, מכלל שטח החלקה באחוזים. הגדרת האורגניזמים נעשתה באמצעות מגדירים ובסיוע מומחים.

תוצאות המחקר הראו כי מיני הבר היו מורכבים ברובם מצמחים חד שנתיים- 50% מהם צמחי מעזבות, ומבעלי חיים השייכים לחסרי חוליות.

גישת 'חלקת הבר' משכה את השפע הגדול ביותר של מיני בר ב-2 עונות המחקר וגם את העושר הרב ביותר בקיץ ובסך הכל השנתי. אך בגישת הגינון המזמין נמצא שבאביב עושר מיני הבר היה גדול יותר, ביחס לגישות האחרות. כמו כן, בגישת הגינון המזמין נמצאו הרבה יותר מיני בר ייחודיים ביחס לגינון הרגיל, והחשוב מכל -  מספר מיני הבר, שאינם שכיחים בעיר, שנמצאו בגישת הגינון המזמין, הייתה גדולה בהרבה מהמספר שנמצא בגישת הגינון הרגיל, והייתה דומה למספר המינים, שאינם שכיחים בעיר, שנמצאו בחלקות הבר.

נמצא שלצמחים שתולים יכולת משיכה מועטה לבעלי חיים ביחס לצמחי בר, גם כשאחוז ניכר מביניהם היו  צמחי א"י (צמחי בר וצמחים משבעת המינים ומארבעת המינים).

מסקנת המחקר היא שצמחי בר מעודדים הגעה של עושר ושפע של בעלי חיים לגינה ואי לכך, גישות גינון שמעודדות עושר ושפע של צמחי בר מקומיים יסייעו גם למשיכה של בע"ח מהבר.

לסיכום, הממצאים תומכים בהשערת המחקר האומרת שיש יכולת לטפח עושר מיני-בר בעיר באמצעות גישת גינון מתאימה. גישת הגינון המזמין נמצאה מתאימה לאביב. גישת הגינון של חלקת הבר נמצאה מתאימה הן לאביב והן לקיץ. הפתרון הגינוני הנכון הוא בטיפוח גינות מזמינות שישלבו בתוכן חלקות בר וכך ליצור גינה שתהיה אסתטית ונעימה וגם תמשוך מיני בר.

בתשובה לשאלת המחקר השנייה – שבחנה את ההשערה שציפורים יכולות להיות ביואינדיקאטור למגוון מינים- נמצאו מתאמים חיוביים, בעוצמה גבוהה ובינונית, בין עושר מיני הציפורים ועושר מיני הבר- צמחים ובעלי חיים. ממצא זה מחזק את ההשערה שניתן להשתמש בציפורים כביואינדיקאטור למגוון מיני בר.

 

חלקת הבר בקריית שלום באביב: שפע של חרציות, חרדל ושיבולת שועל

 

לקריאת העבודה במלואה