סיור אקולוגי לתלמידים: הציפורים בסביבה הקרובה

נכתב ע"י דוד גלזנר, מרכז הצפרות "מקור החסידה"  כפר רופין.

 

המטרות:

1.        הכרת המגוון הביולוגי של הציפורים בסביבה הקרובה.

2.        הכרת קשרי הגומלין בין הציפורים לסביבתם.

 

רקע כללי:

העיסוק בציפורים יכול להתחבר למספר רב של נושאים בתוכניות הלימודיות השונות, מכיוון שהנושא מקיף מספר רב של תכני לימוד ומיומנויות. לדוגמא: כלים טכנולוגיים (משקפת, טלסקופ), יחסי גומלין בטבע (ציפורים וסביבה, ציפורים ובע"ח שונים, אדם וציפורים, הנדידה), דילמות (מינים פולשים, טיבוע ציפורים, מטוסים וציפורים , חקלאים וציפורים, הרס המגוון הביולוגי), הדברה ביולוגית, תכנון סביבתי, סקרים סביבתיים, מיון, ציור, רישום וכו.

 

גיל התלמידים: כיתה ד – ו , לנושא "עולם היצורים החיים"

 

לנושאים בתוכנית הלימודים:  הכרת בע"ח בסביבתם, קשרי קיום בין בע"ח והסביבה, התאמת בע"ח לסביבה ולצרכיהם.

 

 

מערך שיעור חוץ כיתתי לעריכת תצפית בציפורים בסביבה הקרובה.

 

מטרות:

1.        הכרת מספר מצומצם של ציפורים בסביבתם הקרובה.

2.        שהתלמידים ילמדו להבחין ולאפיין את מגוון בתי הגידול בסביבה הקרובה.

 

 

מקום השעור: בגן הסמוך לבית הספר.

 

הכנות: סיור מקדים להכרת מבנה הגן והציפורים שנמצאות בו.

 

חלק ראשון: תצפית מרחבית

1.        עבודה בזוגות: חלוקת התלמידים לזוגות עבודה. כל זוג מקבל קרש כתיבה ודף לבן ועליו לצייר את הסביבה הקרובה בה הוא נמצא. (הרעיון: לפתוח את העיניים לתלמידים שהסביבה מורכבת ממגוון אלמנטים בסביבה, שיחים, עצים, שטחים פתוחים, בניינים, צבעים וכו).

2.        עבודה בזוגות: כל זוג מחלק את בית הגידול למספר אזורים שונים אותם הוא צריך לאפיין מילולית.

3.        סיכום התצפית: הצגת התלמידים את סביבתם וסיכום ש"אין נכון ולא נכון".

4.        סיכום עם הכיתה: חלוקת בית הגידול למספר מוגדר של תתי בתי גידול ואיפיונם על ידי המורה על בריסטול גדול.

 

חלק שני: תצפית בציפורים, לפי בתי הגידול.

שלב א, כיתתי:

1.        חלוקת הדף "הנחיות לתצפית ציפורים"

2.        הכרות משותפת עם הדף על ידי בקשה מכל זוג לחשוב איזה סעיף הוא מעוניין להקריא.

שלב ב, תצפית נקודתית, עבודה בזוגות:

1.        אזכור הנהלים הבאים: דרך עבודה עם משקפת, דרך עריכת התצפית.

2.        חלוקת דפי העבודה "תצפית בציפורים"  והכרתו ע"י שאלות התלמידים ורישום ציפור לדוגמא.

3.        חלוקת מדריך ציפורים ואזכור דרך העבודה איתו.

4.        ביצוע התצפית בזוגות, בטווח ראייה מהמורה, בתוך הגן.

5.        סיכום בסביבה: העלאת הנתונים על הבריסטול המשותף של בתי הגידול(חלק ראשון סעיף 4)

 

ציוד:

 חלק ראשון סעיף 1 : לוחות כתיבה ועליהם מוצמדים דפים לבנים. עפרונות, מחדדים, מחקים.

חלק ראשון סעיף 2: דף עבודה מספר 1 (מצורף) שיהיה מחובר על קרשי הכתיבה.

חלק ראשון סעיף 4: בריסטול או דף A3 מחובר ללוח כתיבה קשיח.

חלק שני שלב א', סעיף 1:  דף "הנחיות לתצפית ציפורים" (מצורף)

חלק שני שלב ב', סעיף 2: דך עבודה מס' 2 "התצפית בציפורים" (מצורף)

ציוד לתצפית וזיהוי: רצוי משקפת לכל זוג ומגדיר ציפורים פשוט. (אפשר גם בלי משקפות !)

 

חלק שלישי: סיכום בכיתה

הסיכום יתבצע בשיעור הבא, בכיתה.

 

המטרה: מעבר מנתוני השטח למושגי יסוד.

 

תרגיל: לצייר בית גידול מוכר, לסמן את מיקומם של בעה"ח המוכרים לתלמידים, כמו חרקים, חתולים, עכברים, ציפורים מוכרות. לרשום ליד כל בע"ח מה מזונו ואיך הוא מותאם למציאה, צייד ואכילה של המזון.

להבהיר בסיכום את המונח "בית גידול" על גבולותיו ומאפיניו, התאמות במבנה ובתפקוד.

 

 


 

דף עבודה מספר 1 – חלוקת בית הגידול לאזורים שונים.

 

לאחר שציירתם את הסביבה הקרובה בה אנו נמצאים, התבוננו שוב סביבה וחלוקה אותה לאזורי משנה. עליכם להגדיר מספר אזורי משנה (ארבעה עד שישה):

1.        את הגבולות של כל אזור.

2.        לתת לו שם משלכם. (למשל הדשא הפתוח, העץ היבש, גינת הפרחים)

3.        מה מאפיין כל אזור.

 

לרשום את הנתונים בטבלה.

 

 

שם האזור

הגבולות

המאפיינים: צמחיה, צל, מים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דף לתלמידים: "הנחיות לתצפית ציפורים"

 

שמות

השמות של הציפורים אינם הדבר החשוב ביותר, מותר לרשום שמות כלליים, כמו: עורב, אנפה, בולבול. או: "בואו נבדוק במגדיר", "הנה ציפור יפה", "הציפור עם הראש השחור".

 

מה חשוב?

מה הציפור עושה כאן? אוכלת, עפה, נחה, שותה.

פרטים מזהים: צורת המקור, הקולות, רגליים,  צבע, צורת המעוף.

 

כללים בסיסים

לא צועקים ומנפנפים, הרבה סבלנות, רצוי לשבת במקום מוצל ולצפות בלי לזוז.

 

בכל זאת זיהוי

להתיחס לפי: גודל, צללית, צבע, חלקי גוף, סימנים מיוחדים, מעוף, הליכה. הסיכוי לראות בהתאם לעונה.

לחפש במגדיר הציפורים את הציור הדומה ביותר ואז להשוות לפי הפרטים שראיתם.

 

הסוד הגדול

כדי לראות ציפורים לא צריך ללכת. עדיף  לשבת במקום אחד מתאים ולהתבונן !

 


 

דף עבודה מס' 2 - התצפית בציפורים

 

שם התלמיד / ה / ים:  _________________________

מקום התצפית:      _________________________

תאריך ושעה:                 _________________________

 

בית הגידול

הציפור

(שם או כינוי)

תאור

פעילות הציפור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מרכז הצפרות הבינלאומי בעמקים,

כפר רופין  10850  טל:  90-10-30-800-1   נייד: 5395856-050

פקס: 6480612-04       www.birdwatching.org.il         dglasner@kfar-ruppin.org.il

כפר רופין יזמות אגח"ש בע"מ         החברה להגנת הטבע

 

 

לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il/