בס"ד

 

מה אפשר ללמוד מבעלי-החיים ?

כתב: אלי זערור

 

הערה: צריך להעיר כבר לפני קריאת המאמר שאין הכוונה שבעלי החיים חכמים יותר מן האדם, כמובן שאצלם הכל נעשה מתוך אינסטינקט (הטבע שטבוע בהם) ולא מתוך חכמה והחלטה כמו אצל האדם. כוונת המאמר הוא שההתבוננות בטבע גורמת לכל אדם ואדם להתעורר ולזהות חסרונות שיש בו וללמוד מהטבע. לעשות קל וחומר שאם בעל חי עושה ככה כל שכן שאני צריך לעשות ככה, בין לטוב ובין לרע !

 

הזכרנו כבר במאמרים קודמים דוגמא על דרך חיים ומוסר שאפשר ללמוד מבעלי החיים.  למדנו מהיונה את הנאמנות שהיא חייה עם בן זוגה כל זמן ששני בעלי הזוג חיים ונשארים נאמנים זה לזו.

במאמר זה נתמקד בעוד כמה תכונות אצל בעלי-החיים שהאדם חייב לאסוף לעצמו את כל התכונות האלו ואז הוא יגיע באמת לדרך מוסרית וישרה !

בספר משלי (פרק ל' פסוקים כ"ח) אומר שלמה המלך ע"ה כך: " (כ"ד) ארבעה הם קטני-ארץ והמה חכמים מחוכמים; (כ"ה) הנמלים עם לא-עז ויכינו בקיץ לחמם; (כ"ו) שפנים עם לא עצום וישימו בסלע ביתם; (כ"ז) מלך אין לארבה ויצא חוצץ כולו; (כ"ח) שממית בידיים תיתפש והיא בהיכלי מלך ".

 

והסבר הפסוקים על פי המפרשים:

 

(כ"ד) ארבעה הם קטני-ארץ והמה חכמים מחוכמים:

הכוונה שיש ארבעה בריות שהם חלשים בטבעם ובגודלם אבל בעזרת החוכמה שבהם הם מצליחים להשיג דברים גדולים !

 

(כ"ה) הנמלים עם לא-עז ויכינו בקיץ לחמם:

הנמלים עצמם הם עם חלש, בריות קטנות אבל עם חכמה גדולה. מה היא חכמתן ? ניהול הכלכלה שלהם שלחמם מצוי להם תמיד. למה? כיוון שהם עמלים תמיד בעוז לחפש להם אוכל ולאגור אותו לשעה שיהיה חסר.

כך צריך האדם תמיד לקחת בחשבון מראש את התוצאה למעשיו, כלומר: אדם שישב עצל כל ימיו יגיע יום שבו לא יהיה לו מה לאכול, כיוון שהוא לא לוקח בחשבון שהיום יש לו כוח לעבוד ולמצוא פרנסה אבל מחר יכול להיות שלא !

לכן אדם צריך לעמול בהתחלה כדי שיוכל לנוח בסוף, וזוהי מה שאומרת אמרת חכמים "מי שיבשל בערב שבת יאכל בשבת".

 

(כ"ו) שפנים עם לא עצום וישימו בסלע ביתם:

כן גם השפנים הם בריות חלשות ואין בהם כוח לעמוד כנגד הטורף שבא לצוד אותם, אבל בחוכמתם הם שמים את ביתם בסלע שהוא חזק ומשתמשים בכוח שניתן להם לחפור בסלע שהוא קשה וממילא הם בונים לעצמם מקומות מסתור בנקיקי הסלע.

וזהו גם לימוד לאדם, שיש אדם שהוא פחות חכם במשהו אחד אבל יש לו כישרון במשהו אחר. אז אסור לו להתייאש ולומר פלוני חכם לכן הוא מצליח, אבל אני כישלון. זה טעות ! כיוון שלכל אדם ניתן הכישרון שלו וכאשר הוא יתמקד בכוחו שלו ולא יתבונן רק בשל אחרים אז הוא ימצא גם את הדרך להצלחה כמו השפן שאינו יכול להתמודד מול הטורפים אבל יכול לנצל את כישרון החפירה שלו בשביל ליצור לעצמו הגנה מפניהם !

 

(כ"ז) מלך אין לארבה ויצא חוצץ כולו:

לארבה אין מלך ואין מנהיג שייתן לו הדרכה לפעול בצורה כלשהי, אבל יש להם בינה להבין שכאשר הם יוצאים ביחד אז הם יכולים לכלות שדות שלמות ואפילו האדם ינוס מפניהם. והדבר ידוע שכאשר יש מכת ארבה הרבה מהאנשים מסתתרים בבית סגור ומסוגר מפניו !

כך גם אם האדם ישכיל להבין, שכאשר יש שלום ואהבה בעם וכולם הם כאיש אחד בלב אחד אזי אין מי שיוכל להם. כיוון שכל אחד מוכן להינזק למען השני ככה תמיד יש להם את להט ההישרדות. וגם שאדם אחד זה לא שניים, ולשניים יש יותר כוח מאשר לאחד וכמובן לשניים שנאמנים זה לזה !

 

(כ"ח) שממית בידיים תיתפש והיא בהיכלי מלך:

בעניין שממית יש שתי סברות: סברה אחת אומרת ששממית שרשומה כאן הכוונה לעכביש, ויש סברה שנייה שאומרת שזה הלטאה שאנו מזהים כיום כשממית.

בכל מקרה לפי הסברה ששממית היא העכביש אז פירוש הדברים הוא כך, שלמרות שעכביש נימצא בהיכלו של מלך ושם תמיד השולחן הוא ערוך במאכלים כיד המלך בכל זאת העכביש תמיד צד את טרפו לבד ולא סומך על שולחן המלך. וזה מה שצריך האדם ללמוד שלעולם לא יסמוך על שום אדם אחר אלא תמיד יסמוך על מעשי ידיו והחכמה שנתן לו הבורא. ועוד שלא ינצל אנשים אחרים ולא חיתן את עינו על דברים שיש לאחרים !

לפי הסברה השנייה שהכוונה ללטאה אז הפירוש הוא כך, שלמרות ששממית היא קטנה ואפשר לתפוס אותה בידיים ולסלקה בכל זאת בחוכמת זריזותה וההסתתרות ובתכונת היציבות שלה שהיא יכולה להלך אפילו על קירות חלקים ואפילו על התקרה היא מצליחה אפילו לחדור להיכלו של מלך מבלי שישימו לב אליה!

וכך תמיד צריך האדם להיות יציב בדעתו ולא לשנות כל יום דעה וחשק שאז אף פעם הוא לא יגיע לתכלית שלמה באף דבר ותמיד יישאר מרחף, אבל יציבות והתמדה תקנה לו תמיד התקדמות בחיים !

  

וכן כך בכל בעלי-החיים יש תכונות שאדם יכול ללמוד ולעשות מהם מקבץ לדרך חיים מוסרית ומוצלחת !

ויש גם התנהגויות של בעלי-חיים שבשמם נרמזת תכונתם.

 

למשל הנה מספר דוגמאות:

 

"כלב" - חילוק הברות המילה היא "כ-לב" כלומר שנאמן לבעליו.

"חסידה" - אומרים המפרשים בפרשת שמיני שעושה חסד עם חברותיה ומציינים שהדבר שלילי כיוון שהיא עושה חסד רק עם חברותיה ולא עם פרטים מלהקה אחרת !

"בז" - בוזז קינים וגוזלים.

"נץ" - שמנצח שאר עופות וטורפם.

"חתול" - ממנו אפשר ללמוד את הצניעות שהוא מעין "מחתל" את עצמו, שהוא כידוע מכסה את צואתו מיד וכן גם עושה אותה בצניעות בשונה מהכלב.

 

בנוסף יש גם מלאכות שהיה אפשר ללמוד מבעלי החיים כגון:

 

מלאכת טוויה – מהעכביש שכידוע טווה רשת כדי לתפוס בו את טרפו.

מלאכת דישון הקרקע – בשטחים הפתוחים באפריקה עדרי הגנו הזברות והתאו מדי שנה עם הגעתם לשם, בתקופה שהם שוהים שם ואוכלים את כל העשב הם בינתיים מדשנים את הקרקע עם הגללים שלהם (כמובן שזה קורה באופן אוטומאטי ולא מרצונם הטוב) שתהיה מוכנה לשנה הבאה !

העמדת שומרים ומערכת הזעקה – הרבה חיות שחיים בלהקות כגון קופים וציפורים נוהגים להשאיר מתצפתים שמתריעים על כל סכנה באזור.

מלאכת צייד – כל חיה בדרך שלה והתחבולות שלה, יש מגוון תחבולות צורות דייג מארבים. ובנוסף גם נקודות תורפה, המקרה הידוע ביותר הוא בזמן הריגת נחש, כל הטורפים מתמקדים על הראש. כמו שאמרו חז"ל "הטוב שבנחשים רצוץ את ראשו" (שם זה נאמר כדרך משל על אויבי ישראל שכביכול מדברים שלום בפיהם ושנאה בליבם) שוב כמובן שרבותינו לא למדו את זה מבעלי החיים.

אדם מספיק חכם להבין ולפתח את הדרכים בעצמו, אבל כאשר הוא מחסיר משהו, הבורא דאג לטמון בתוך הבריאה את החוכמה שהאדם רק יצטרך להתבונן ולהוסיף  לקח !

 

ביבלוגרפיה:

 

ספר משלי (פרק ל' פסוקים כ"ח), עיון במפרשים השונים.

ספר ויקרא פרשת "שמיני" (פרק י"א מפסוק י"ג).

 

לתגובות: world.of.the.birds@gmail.com

 

 

לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il/

‏24/09/2007