מה שם הציפור שבתמונה

Matching exercise

התאימו את השם לציפור שבתמונה

IMAGE003.JPG
IMAGE001.JPG
IMAGE007.JPG
IMAGE017.JPG
IMAGE015.JPG
IMAGE021.JPG
IMAGE019.JPG
IMAGE027.JPG
IMAGE025.JPG
IMAGE035.JPG
IMAGE059.JPG
IMAGE041.JPG
IMAGE039.JPG
IMAGE045.JPG
IMAGE043.JPG
IMAGE053.JPG
IMAGE049.JPG
IMAGE057.JPG