new_logo.jpg

 

 

מצגות וקישורים בנושא האכלה וקינון

 

  j0336588   האכלת ציפורי הבר

 

 

מתקנים ורעיונות להאכלת הציפורים.

על אגן מים לציפורים בחצר הבית

הנחיות להכנת מיכל האכלה מפלסטיק בשימוש חוזר.

הנחיות להכנת גליל רשת ממולא בוטנים להאכלת הציפורים.

מצגת חקר בנושא מתקני האכלה וסוגי מזונות הציפורים.

מצגת – מה אוכל הירגזי.

מצגת – מתקני האכלה מהעולם.

מצגת – מתקני האכלה בארץ.

מצגת - מתקני האכלה לצופיות.

כתבה: תיחזוק מגשי אכילה לעופות גרם לשינוי אבולוציוני אצל הסיבכי שחור הכיפה באירופה

מתקני האכלה לצופיות בגינה – הבלוג של אלון פרידמן

הוראות לבניית מתקן האכלה לצופיות sunbirds and hummingbirds feeder

 

דוגמאות למתקני האכלה מחומרים בשימוש חוזר בגוגל

דוגמאות למתקני האכלה קנויים בגוגל

דוגמאות למתקני שתייה ורחצה מחומרים בשימוש חוזר בגוגל

דוגמאות למתקני רחצה ושתייה בגוגל

 

אתר מקיף בכל נושא הגינון האקולוגי האכלת הציפורים ובנית תיבות קינון לציפורים:

http://www.audubon.org/bird/at_home/index.html

וגם: http://baltimorebirdclub.org/by/feed.html#9

לחיות עם העלים, להקשיב לציפורים – כתבה על הספר החדש של רן לוי-יממורי

 

 

 

j0336580  קינון ותיבות קינון

 

מידע כללי על חיזור, קינון ורביה של הציפורים

ציפורים מקננות חורים

מצגת – תיבות קינון בארץ ובעולם.

מצגת – קינים שונים.

קינון ובניית תיבות קינון

 

 

לאתר  המרכז לטיפוח ציפורי הבר

http://www.yardbirds.org.il

‏23/02/2013