new_logo.jpg

 

יהדות וציפורים

 

בדף זה מובאים קישורים ומאמרים על יהדות, ציפורים, איכות הסביבה ומה שביניהן.

 

מאמר של חיים מויאל על זיהוי שמות העופות הטמאים בתנ"ך

ספר דברים פרק י"ד :

רשימת בעלי החיים המותרים והטמאים לאכילה. מהרשימה ניתן להסיק על עולם החי בארץ בתקופת המקרא.לא כל

בעלי החיים הרשומים מזוהים כיום.

 

מה אפשר ללמוד מבעלי-החיים ?

 

פרשת שמיני - העופות הטמאים והטהורים

 

כיצד הציל משה רבנו את ארץ כוש ? או סיפורם של משה רבנו והחסידות

 

האם השלדג לבן החזה הוא השלך המקראי?

 

טרפת בעלי חיים במקורות

 

הרב אליעזר מלמד - הלכות שילוח הקן

 

חוברת עבודה בנושאי סביבה לבנות במגזר החרדי – המשרד להגנת הסביבה

חוברת עבודה בנושאי סביבה לבנים במגזר החרדי – המשרד להגנת הסביבה

 

הסביבה בהלכה ובמחשבה - אוסף מאמרים תורניים מאתר המשרד להגנת הסביבה

 

צער בעלי חיים רצוי מול מצוי ,וכיצד לצמצם את הפער שביניהם: http://www.ecowave.org.il/mechqar.php

 

לא תשחית את עצה - יהדות ואקולוגיה: http://www.ecowave.org.il/mechqar1.php

 

היחס לחובה לשמור על איכות הסביבה על פי מקורות פילוסופיים ויהודיים

 

אקולוגיה ואיכות הסביבה במקורות: http://www.daat.ac.il/daat/kitveyet/shana/markovich-4.htm

 

תנ"ך מקוון כולל משנה תורה תרגומים ופרושים נוספים: http://www.mechon-mamre.org/i/t/t0.htm

 

תנ"ך מקוון כולל הסברים ותוספות: http://www.tora.us.fm/tnk1/prqim/t0.htm

 

הרב יוסף בן פורת דן בפלאי הבריאה שאינם ניתנים להסבר מקרי.

 

הרב יצחק פנגר מסביר את נושא צער בעלי חיים לאור התורה ענייני גידול חיות מחמד ועוד.

 

 

חיציקלופדיה - אנציקלופדיה שכוללת מידע מדעי ותורני על בעלי-חיים וציפורים.

 

דתילי- שער גלישה למידע ואתרים לציבור הדתי

 

 

ציפורים המופיעות בערכת הלימוד "חיות התנ"ך"

 

אח

חסידה לבנה

סיס חומות

רחם

איית צרעים

יונת סלעים

עגור אפור

שחף אגמים

אנפה ארגמנית

ינשוף עצים

עורב חום עורף

שלו

דוכיפת

יען

עזניית הנגב

שעיר מצוי

דיה מצויה

לילית מדבר

עיט זהוב

תור מצוי

דרור הבית

נץ מצוי

פרס

תנשמת

חגלה

נשר

קורא

 

 

 

 

לקבלת פרטים ומידע נוסף : דורון להב        שלומית ליפשיץ

 

לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר הבית

http://www.yardbirds.org.il/

‏14/09/2012