new_logo.jpg

 

צפרים וצופי ציפורים יקרים,

במצגות ובחומרים הבאים תוכלו לבחון ולשפר את מומחיותכם בהכרת  הציפורים שבקרבתנו כהכנה להשתתפותכן/ם בספירת הציפורים השנתית.

התחילו בבחינת מומחיותכם. לאחר מכן שפרו אותה באמצעות התרגולים והמשחקים ובחנו אותה שוב.

שימו לב: בחלק מהדפדפנים יש לאשר את לחצן אשר תוכן חסום לפני תחילת המצגות והתרגולים

 

בחן/י את מומחיותך:

 

תרגיל 1 - זיהוי תמונות הציפורים

בחרו את שם הציפור . לקבלת תוצאות המומחיות יש ללחוץ בסוף על המילה  check

המספר שקבלתם בפעם הראשונה ששחקתם מבטא את דרגת המומחיות שלכם. זהו המספר אותו תרשמו בדף  הספירה

אפשרי ורצוי מאד שקודם לספירה תשפרו את ביצועיכם ותגיעו לרמה של 'מומחה' או 'בעל ידע טוב מאד'.

פרוש התוצאות בתרגיל זה:

 

ציון באחוזים

רמה

דרגה ידע

0-20

חסר ידע

1

21-50

בעל ידע חלש

2

51-80

בעל ידע טוב

3

81-99

בעל ידע טוב מאד

4

100

מומחה

5

 

תרגיל 2 - זיהוי קולות הציפורים

בחרו את שם הציפור . לקבלת תוצאות המומחיות יש ללחוץ בסוף על המילה  check

המספר שקבלתם בפעם הראשונה ששחקתם מבטא את דרגת המומחיות שלכם. זהו המספר אותו תרשמו בדף  הספירה

אפשרי ורצוי מאד שקודם לספירה תשפרו את ביצועיכם ותגיעו לרמה של 'מומחה' או 'בעל ידע טוב מאד'.

שימו לב איורי הציפורים אינם מרמזים על קול הציפור. הקישור לקול נמצא בחלק הימני התחתון  ליד כל  איור.

פרוש התוצאות בתרגיל זה:

 

ציון באחוזים

רמה

דרגה ידע

0-20

חסר ידע

1

21-50

בעל ידע חלש

2

51-80

בעל ידע טוב

3

81-99

בעל ידע טוב מאד

4

100

מומחה

5

 

 

שפרו את מומחיותכם באמצעות משחקים ומצגות

חלק מהתרגולים דומים אך שונים בצורת הצגתם

 

מצגת- לחץ על הציפור- להכרת הציפורים וקולותיהן  - גרסת פאורפוינט

 

מצגת- לחץ על הציפור- להכרת הציפורים וקולותיהן  - גרסת פלאש

 

מצגת אוטומטית להכרת 17 הציפורים. שקופית מתחלפת כל 7 שניות  - גרסת פאורפוינט

 

מצגת מקוונת להכרת 17 הציפורים. העברת השקופיות  עם החץ בתחתית השקופית

 

מצגת חידון: של מי הקול ? - גרסת פאורפוינט

 

מצגת חידון מקוונת: של מי הקול ? העברת השקופיות  עם החץ בתחתית השקופית.

 

קלפי זיכרון עם תמונות ציפורים

 

פאזל 17 הציפורים

 

חידון זיהוי ציפורים חלק 1

 

חידון זיהוי ציפורים חלק 2 

 

חידון זיהוי קולות ציפורים לפי תמונותיהן

 

תירגול  זיהוי קולות ציפורים

 

 

משחק זיכרון תרגול לזיהוי שמות הציפורים

על הלוח שיופיע לחצו START עליכם להתאים את תמונת הציפור בשורה העליונה לשם הציפור שבשורה התחתונה.

יש ללחוץ פעם על הלוח שבשורה העליונה ופעם על הלוח שבשורה התחתונה. לאחר שתסיימו את שלושת מסכי המשחק תופיע הודעה של מספר הציפורים ניחשתם – תמיד 18 לעומת כמה ניסיונות שעשיתם.

 

משחק זיכרון תרגול לזיהוי נקבות וזכרים בציפורים השונות

בחלק ממיני הציפורים הזויגים שונים זה מזה בצבע המקור, בצבע הנוצות בסינור על החזה וכדומה. בתרגול הזה תצטרכו להבחין מי הנקבה ומי הזכר. על הלוח שיופיע לחצו START עליכם להתאים את תמונת הציפור בשורה העליונה לשם הציפור שבשורה התחתונה יש ללחוץ פעם על הלוח שבשורה העליונה ופעם על הלוח שבשורה התחתונה. לאחר שתסיימו את זיהוי ששת הציפורים שבמשחק תופיע הודעה של כמה ציפורים ניחשתם – תמיד 6 לעומת כמה ניסיונות שעשיתם.

 

משחק זיכרון תרגול להכרת קולות הציפורים. - בבניה

על הלוח שיופיע לחצו START עליכם להתאים את תמונת הציפור בשורה העליונה לקולה של הציפור שבשורה התחתונה יש ללחוץ פעם על הלוח שבשורה העליונה ופעם על הלוח שבשורה התחתונה. לאחר שתסיימו את זיהוי 12 הציפורים שבמשחק תופיע הודעה של כמה ציפורים ניחשתם – תמיד 12 לעומת כמה ניסיונות שעשיתם. שימו לב שהמשחק קצת איטי עקב השמעת קולות הציפורים.

 

 

לאתר ספירת הציפורים השנתית

 

לאתר המרכז לטיפוח ציפורי הבר בחצר ובגינה